تلفن

009821-88747156
009821-88746844

آدرس

ایران، تهران، خیابان میرعماد
کوچه یازدهم، پلاک 21، واحد 2

پست الکترونیکی

manager@beniasatrap.com
info@beniasatrap.com
تماس با ما

ایران، تهران
خیابان شهید بهشتی ، خیابان میرعماد، کوچه یازدهم
پلاک 21، واحد 2

0098-21-88747156

0098-21-88746844

manager@beniasatrap.com

www.beniasatrap.comتمامی فیلد های ستاره دار الزامی می باشد