تلفکس

021-88745906

ادرس

خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم
پلاک ۹ ، واحد ۴

پست الکترونیکی

manager@beniasatrap.com
info@beniasatrap.com
تماس با ما

ایران، تهران
خیابان شهید بهشتی ، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم
پلاک 9، واحد 4

0098-21-88174107

0098-21-88745906

manager@beniasatrap.com

www.beniasatrap.com    تمامی فیلد های ستاره دار الزامی می باشد