تلفکس

021-88745906

ادرس

خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم
پلاک ۹ ، واحد ۴

پست الکترونیکی

manager@beniasatrap.com
info@beniasatrap.com

61

عمده قراردادهای شرکت بنیا ساتراپ در حوزه تعمیر و نگهداری

       تعمیرات اساسی کمپرسورهای Carrier  ، Bitzer  ، Trane ، Copeland

       تعمیر و بازسازی کمپرسورهای تهویه Dorin ( چندین قرارداد)

       تعمیرات اساسی سیستم ترمز ترنست های پردیس Siemens DH4-1 trainsets

       تعمیرات اساسی و بهسازی سیستم تهویه ترنست های پردیس Siemens DH4-1 trainsets