شیر شش دنده

اطلاعات محصول

  • مجموعه

    مجموعه های ترمز واگن و لکوموتیو

این سوپاپ عملیات شارژ و تخلیه لوله اصلی قطار را انجام می دهد و یکی از اصلی ترین سوپاپ های ترمز میباشد و عملیات ترمزگیری و آزادسازی قطار و کنترل سیستم از طریق این سوپاپ انجام می شود .