شیر سه دنده

اطلاعات محصول

  • مجموعه

    مجموعه های ترمز واگن و لکوموتیو

این شیر ترمز مستقل دارای ظرفیت محدود ، Self-lapping ، دیافراگمی و از نوع شیرهای تنظیم کننده می باشد که علیرغم وجود دسته شیر ترمز اتوماتیک در قطار ، یک ابزار دستی برای کنترل فشار سیلندر ترمز ارایه می دهد. زمانی که ترمز هوای لوکوموتیو( 26-L) به درستی راه اندازی شود عملکرد شیر ترمز مستقل بوسیله ترکیبی از اصطحکاک و ترمز دینامیکی محدود نمیشود و همیشه برای استفاده راننده لوکوموتیو آماده میباشد. ترمز مستقل برای لوکوموتیوهای تک که لوکوموتیو و ماشین آلات دیگری به آنها متصل نیست یک ترمز اصلی به شمار می آید.