بیرینگ سرمحور

اطلاعات محصول

  • مجموعه

    مجموعه های ترمز واگن و لکوموتیو

دستگاه های رول برینگ برای همه انواع گردونه های ریلی استفاده می شوند. این یاتاقان ها عمدتا به عنوان مجموعه ای از دو یاتاقان تک ردیف به کار می رود. یاتاقان ها در یک یاتاقان تک ردیف رولبرینگ بین دو فلنج کاملا باز هدایت می شود که به طور مخصوص طراحی و ترکیب شده اند و باعث کاهش اصطکاک شده و به طور پیوسته باعث کاهش دما می شوند. حلقه های خارجی با فلنج ها ، با هم با رولبرینگ و کیج، مونتاژ شده اند که می توانند جدا از حلقه های داخلی کار کنند. این کار باعث پیاده سازی و نصب و راه اندازی آسان میشود.