تلفکس

021-88745906

ادرس

خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم
پلاک ۹ ، واحد ۴

پست الکترونیکی

manager@beniasatrap.com
info@beniasatrap.com
Corporate Immigration Partners

Test س و با رویکرد فعالیت بازرگانی و پشتیبانی گروه ، کار خود را آغاز نمود و طی پنج سال اول فعالیت ، رزومه قابل قبولی در زمینه تأمین قطعات و مجموعه های سیستم های زیر شاسی ( ترمز ، بوژی ، قلاب و تامپون ، چرخ و محور و متعلقات ) و سیستم های تهویه  ایجاد نموده همچنین تعمیر و بازسازی مجموعه های فوق الذکر در واگنهای باری ، مسافری ، ترنست ، ریل باس و لکوموتیو را نیز با همکاری گروه صنعتی ، به انجام رسانده است .

با توجه به اینکه بخشی از فعالیت های گروه در زمینه تعمیر و نگهداری در صنعت ریلی می باشد ، شرکت بنیا ساتراپ،  واحد برنامه ریزی در پیاده سازی سیست

niw green card